Konsultacje Urzędu  Planowanie

Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta i Gminy Korsze na lata 2021-2035.

Zawiadamiamy o opracowaniu i wyłożeniu do publicznego wglądu na okres 21 dni „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta i Gminy Korsze na lata 2021-2035” w dniach od 16.08.2021 r. do 06.09.2021 r.

Konsultacja zakończona 2021-09-06

Raport końcowy

 

Zachęcamy do zapoznania się z raportem końcowym z przebiegu konsultacji oraz podsumowaniem konsultacji. Raport uwzględnia tylko opinie zarejestrowane w systemie i może nie zawierać opinii, które wpłynęły do urzędu inną drogą niż elektroniczna.

Raport końcowy

Informacje o konsultacji

 

Tytuł

Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta i Gminy Korsze na lata 2021-2035.

Opis

Zawiadamiamy o opracowaniu i wyłożeniu do publicznego wglądu na okres 21 dni „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta i Gminy Korsze na lata 2021-2035” w dniach od 16.08.2021 r. do 06.09.2021 r.

Szczegółowy opis konsultacji

Zawiadamiamy o opracowaniu i wyłożeniu do publicznego wglądu na okres 21 dni „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta i Gminy Korsze na lata 2021-2035” w dniach od 16.08.2021 r. do 06.09.2021 r.
Dokument zostanie wyłożony w ww. dniach, do publicznego wglądu w Urzędzie Miejskim w Korszach, ul. Adama Mickiewicza 13, 11-430 Korsze, w godzinach urzędowania, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu pod adresem: https://bip.korsze.pl oraz na Portalu Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego w Korszach: https://konsultacje.korsze.pl
Wszyscy mieszkańcy Gminy mają prawo składać wnioski, zastrzeżenia i uwagi do dokumentu.
Uwagi można zgłaszać w formie pisemnej, w Urzędzie Miejskim w Korszach, za pośrednictwem Portalu Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego w Korszach: https://konsultacje.korsze.pl lub w formie elektronicznej na adres: ugim_korsze@korsze.pl do dnia 06.09.2021 r.
Wnioski zgłoszone po terminie nie podlegają rozpatrzeniu.

Podstawa prawna

Na podstawie art. 19 ust. 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.)

Obszar tematyczny

Planowanie

Administrator konsultacji

Ewelina Dziębowska

Termin konsultacji

2021-08-16 - 2021-09-06

Status konsultacji

Zakończone

Typ konsultacji

Konsultacja otwarta

Konsultacja niesformalizowana (wymaga logowania)

Termin archiwizacji

2021-09-07

Harmonogram konsultacji

 
Data rozpoczęcia: 2021-08-16
2021-08-16

Opiniowanie dokumentu

Tytuł
Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta i Gminy Korsze na lata 2021-2035
Termin
2021-08-16 - 2021-09-06
Koniec konsultacji: 2021-09-06

Aktywność uczestników

 

 Opiniowanie dokumentu Zobacz raport

Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta i Gminy Korsze na lata 2021-2035

Status Liczba odsłon Liczba aktywności Ostatnia aktywność
Zakończony 256 0

Załączniki

 
Pomoc

Załączniki

Cras ut sem eget diam vehicula commod ut porttitor nibh.

Ut pretium, sapien blandi vulputate mattis, lorem elit bibendum mi, quis dignissim ipsum neque.

  • Aliquam feugiat eleifend
  • Fusce sit amet orci quis arcu

Załączniki do konsultacji


OGŁOSZENIE NR OG.0050.110.2021 BURMISTRZA KORSZ.pdf - 7

Załączniki do podstawy prawnej

Brak załączników

Załączniki do punktów harmonogramu


Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta i Gminy Korsze na lata 2021-2035

Do góry