Raport końcowy i podsumowanie konsulacji społecznej

 

Raport końcowy

Zachęcamy do zapoznania się z raportem końcowym z przebiegu konsultacji oraz podsumowaniem konsultacji. Raport uwzględnia tylko opinie zarejestrowane w systemie i może nie zawierać opinii, które wpłynęły do urzędu inną drogą niż elektroniczna. Raport jest w formacie pdf. Czas generowania raportu może być wydłużony w przypadku wystąpienia dużej liczby opinii.

Podsumowanie konsultacji

Konsultacje społeczne zostały wprowadzone Zarządzeniem Nr OG.0050.123.2020 Burmistrza Korsz z dnia 15 sierpnia 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu "Rocznego programu współpracy Gminy Korsze z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2021 roku" Celem przeprowadzonych konsultacji było poznanie opinii organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego działających na terenie Gminy Korsze, na temat projektu „Rocznego programu Gminy Korsze z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2021 roku”.

Więcej na stronie:  

# Nazwa Opis
1 protokol_konsultacje_2021.pdf Protokół konsultacji na 2021 r.  Podgląd

  Raport końcowy - Opiniowanie dokumentu

Ikona konsultacji społecznych Projekt

Opiniowanie dokumentu:


Projekt "Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2021 rok"

Punkt konsultacji zakończony: 2020-11-06

Podsumowanie konsultacji dokumentu

Podsumowanie dla punktu konsultacji w postaci opiniowania dokumentu nie zostało jeszcze dodane

Do góry