Raport końcowy - Opiniowanie dokumentu

Ikona konsultacji społecznych Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta i Gminy Korsze na lata 2021-2035

Opiniowanie dokumentu:


Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta i Gminy Korsze na lata 2021-2035

Punkt konsultacji zakończony: 2021-09-06

Podsumowanie konsultacji dokumentu

Podsumowanie dla punktu konsultacji w postaci opiniowania dokumentu nie zostało jeszcze dodane

Do góry