Raport końcowy - Opiniowanie dokumentu

Ikona konsultacji społecznych Projekt

Opiniowanie dokumentu:


Projekt "Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2021 rok"

Punkt konsultacji zakończony: 2020-11-06

Podsumowanie konsultacji dokumentu

Podsumowanie dla punktu konsultacji w postaci opiniowania dokumentu nie zostało jeszcze dodane

Do góry